1. Cosplay Festival Bern 20.11.


Fotos: Kaerimiru Arts, Video: Kaito


Infostand Aki No MatsuriCosplay Walk Bern 28.08.Cosplay Walk Bern 24.07.Cosplay Walk Bern 17.04.